Men & Chicken (Mænd & Høns)

Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2016, 2:00 yh & 7:30 yh

2015, Denmarc, 104 munud, (15)
Cyfarwyddwr – Anders Thomas Jensen

Comedi ddu anweddus a chamweddog sy’n mynd dros ben llestri. Ar ôl darganfod nad eu tad go iawn yw eu tad, mae dau frawd yn mynd i chwilio am eu rhiant biolegol. Maen nhw’n darganfod lle unigryw – lle caiff bwystfileidd-dra ei dderbyn yn orfoleddus, a thrais didaro yn norm a lle’r ymbleserir mewn nwydau anarferol – ac yn dechrau datgelu dirgelion eu tarddiad. Nid yw ar gyfer y gwangalon.

RHAGFLAS:

GWE-DDOLENNI:
IMDb – Men & Chicken (Mænd & høns)
Rotten Tomatoes – Men & Chicken (Mænd & høns)

Silent Horror Shorts III  «  2016  »  K2D

Film is what we do