High Tide

Gwener – Friday, 12 Mehefin – June, 2pm & 7:30pm

BWCIO TOCYNNAU – ONLINE BOOKING – Pontardawe Arts Centre

UK, 2015, (15), 93 mins
Cyf – Dir: James Gillingham & Jimmy Hay

High Tide

The directors/writers, James Gillingham and Jimmy Hay and the film’s lead Melanie Walters will be attending to introduce the film and to take our questions after the film.

Wedi ei osod yng nghefn gwlad ysblennydd arfordir Gŵyr, stori yw ‘High Tide’ am Bethan sydd gydag un diwrnod yn unig i adennill, trwsio ac ailafael yn ei pherthynas gyda’i mab Josh sydd yn ei arddegau.

Gan ei dynnu o’r ysgol ac allan i’r awyr iach, gall y pâr siarad yn agored gyda’i gilydd, yn rhydd o unrhyw wrthdyniad, efallai am y tro cyntaf erioed. I ddechru, mae Josh yn anfodlon ond fe’i gorfodir gan ddatguddiadau poenus i agor ei lygaid at gyflwr ei fam a’r realiti poenus ar sut bydd eu bywydau’n newid am byth.

Gyda Melanie Walters (Gavin and Stacey) yn ei pherfformiad gorau yn ogystal â chyflwyno newydd-ddyfodiad Samuel Davies, mae ‘High Tide’ yn ddarlun tynner, pwerus a chyffrous o bedair awr ar hugain pwysig ym mywydau dau berson.

Set in the spectacular Welsh countryside along the Gower Coastline, High Tide tells the story of Bethan who has just one day to reclaim, repair and re-embrace her relationship with teenage son Josh.

Taking him out of school and into the open air, the pair can talk openly to each other, free from distraction, for perhaps the first time ever. At first, Josh is reluctant but troubling revelations force him to wake up to his mother’s plight and the painful realities of how both their lives will now change forever.

Starring Melanie Walters (Gavin and Stacey) in a career-best performance as well as introducing newcomer Samuel Davies, High Tide is a moving, powerful and tender portrait of a vital twenty-four hours in two people’s lives.

Trailer:

Links:

Sponsors: This event is being supported financially by Film Hub Wales, The Tamarind Pontardawe and High Rise Window Cleaning. Thank you all.

Wild Tales2015Still Life

Film is what we do