A FEAST OF GERMAN FILM

GWLEDD O FFILM ALMAENEG –  A FEAST OF GERMAN FILM

Sadwrn – Saturday, 19 Medi – September. 2pm

Gwledd o ffilm a bwyd Almeinig. A Feast of German film and food.

Mwynhewch wledd o ffilm a pryd o ddanteithion Almeinig. Y pris am y ddwy ffilm a pryd bwyd yw £12 ar gyfer aelodau, £15 ar gyfer y rhai sydd ddim yn aelod.

Un ffilm a pryd bwyd yn unig £10 aelodau a £13 ar gyfer y rhai sydd ddim yn aelod.

Bwcio Tocynnau

A sumptuous feast of film followed by a spread of delicious German themed delicacies, two films and a meal, £12 members, £15 non members.

One film and meal, £10 members, £13 non members.

Ticket Booking

Y DRWM TUN THE TIN DRUM (DIE BLECHTROMMEL)
1979, Yr Almaen
Germany, 142 min, (15)

Cyf – Dir: Volker Schondorff

The Tin Drum

Enillydd gwobr academi am Ffilm Orau Iaith Estron

Yn Danzig, Yr Almaen, cyn, yn ystod ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Mae Oskar, wrth weld erchyllter y byd, yn penderfynu ar ei drydydd penblwydd nad yw’n mynd i dyfu lan. Symbol o’i brotest yw ei ddrwm tun yn erbyn y bobl o’i gwmpas.

Academy award winner for Best Foreign Language Film.

Set in Danzig, Germany, before, during and after WWII.  Oskar, seeing the madness of the world, decides on his third birthday not to grow up.  His tin drum symbolizes his protest against the people around him.

TRAILER:

LINKS:

Rotten Tomatoes – The Tin Drum
IMDb – The Tin Drum

PHEONIX
2014, Yr Almaen/Gwlad Pwyl
Germany/Poland, 98 min, (12A)

Cyf – Dir: Christian Petzold

PHOENIX 2014

Hanes gwywedig merch wnaeth oroesi gwersyll crynhoi. Cafodd Neli, cyn gantores, wyneb newydd ar ôl dioddef anafiadau trawmatig yn ystod ei chaethiwedigaeth. Wedi ei rhyddhad mae’n chwilio Berlin wedi’r rhyfel am ei gŵr a oedd efallai wedi ei bradychu i’r Natsïaidd gyda’r gobaith o ail-adeiladu ei bywyd drylliedig.

Ffilm dywyll, dyrys a seicolegol gymhleth.

A searing tale of a disfigured concentration camp survivor.   Former singer Nelly, who is given a new face after suffering traumatic injuries during her internment.   Released she searches post war Berlin looking for her husband who may or may not have betrayed her to the Nazis with hopes to rebuild her shattered life.

A dark, intricate and psychologically complex film noir.

 TRAILER:

LINKS:

Rotten Tomatoes – Phoenix
IMDb – Phoenix

A Pigeon Sat on a Branch…2015Force Majeure

Film is what we do